Despre noi

Str. Sergent Georghe Doinici, Nr. 4A - București, Sector 5

Despre noi

Despre noi…

1985 este anul în care, într-o toamnă blândă, se înființează o școală nouă în București. Situată în cartierul Rahova, construcția prinde repede viață prin prezența a sute de copii și zeci de cadre didactice.

Școala Generală Nr.280 pe atunci, devenită ulterior Școala cu clasele I-VIII Nr.280 „Mihail Sebastian”, cunoscută în prezent ca Școala Gimnazială Nr.280, a evoluat permanent, înscriindu-se, încă din primii săi ani, între școlile cele mai căutate și respectate din București.

Obiectivul tuturor, personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și elevi ai școlii, a fost permanent același: performanță, respect, muncă în echipă, originalitate, cu alte cuvinte ”Excelență în educație”. Dovadă sunt rezultatele remarcabile ale absolvenților școlii noastre la finalul gimnaziului, admiterea celor mai mulți dintre ei în colegii și licee de prestigiu din București, precum și devenirea lor ulterioară, mulți performând cu succes în medicină, știință, artă și în alte domenii, atât în țară, cât și în afara ei.

Performanțele deosebite obținute la olimpiade și la alte concursuri școlare reprezintă o altă carte de vizită a școlii. În scurta sa istorie, mulți dintre elevii Școlii Gimnaziale Nr. 280 s-au remarcat la nivel național prin premii obținute la olimpiadele și concursurile școlare.

Iscusința și devotamentul cadrelor didactice, implicarea și munca susținută a elevilor au condus deseori la rezultate de excepție.

Oferta cursurilor opționale reprezintă încă un motiv cu care ne mândrim.

Realizate în urma consultării dorințelor elevilor și cu sprijinul unor cadre didactice performante și dedicate, cursurile opționale vin în întâmpinarea dorințelor de dezvoltare a elevilor în foarte multe domenii.

De-a lungul anilor, școala a fost partener direct implicat în derularea multor proiecte extracurriculare: educație ecologică, educație pentru sănătate, educație multiculturală, educație pentru voluntariat, educație artistică, educație antreprenorială. Totoodată, Școala Gimnazială Nr. 280 a inițiat și derulat parteneriate internaționale și naționale cu unități de învățământ, precum și cu organizații și organisme interesate de formarea și dezvoltarea tinerilor elevi.

În prezent, Școala Gimnazială Nr. 280, funcționează cu un efectiv de 1652 elevi, organizați în 64 colective, 37 de clase primare și 27 clase gimnaziale.

Un număr de 88 cadre didactice calificate asigură derularea unei activități performante. Este o preocupare permanentă a noastră, a tuturor, aceea de a modela și de a dezvolta minți și caractere, astfel încât să înnobilăm suflete cu tot ceea ce este minunat în ființa umană.