Despre noi

Str. Sergent Georghe Doinici, Nr. 4A - București, Sector 5

Scurt istoric

15 OCTOMBRIE 1986– dată de referință în istoricul ȘCOLII GIMNAZIALE NR.280, dată care marchează apariția unei noi unități de învățământ în peisajul școlar al sectorului 5 din București.

Cu o echipă de cadre didactice performante și dornice de afirmare, cu o conducere de excepție, școala a devenit un element de reper în ceea ce înseamnă calitate, profesionalism, asumare de răspunderi, evidențiindu-se prin rezultate deosebite înregistrate de elevi în activitatea la clasă, la concursurile și olimpiadele școlare, la examenele, testarile de la finalul clasei a VIII-a, la concursurile de admitere în clasa IX-a.

Din dorința de a însemna mai mult decât un numar oarecare de școală, conducerea școlii și colectivul de cadre didactice au optat, în anul școlar 2000-2001 pentru personalizarea școlii, prin atribuirea numelui scriitorului MIHAIL SEBASTIAN, ca simbol al lucidității, originalității, curajului și aspirațiilor spre tolerantă și acceptare, într-o lume în care ne dorim și noi ca aceste calități să ne anime pe toți, cadre didactice, elevi și părinți, deopotrivă.

În pragul aniversării unui sfert de secol de activitate, cuvintele cheie care orientează și caracterizează activitatea din aceasta școală au fost, sunt și vor rămâne: CALITATE, CORECTITUDINE, RESPONSABILITATE, PERFORMANȚA.

Misiune

Școala gimnazială Nr. 280 vine în întâmpinarea tuturor copiilor dornici de educație, asigurând un mediu favorabil învățării și formării unei personalități de învingător. Școala noastră urmărește pregătirea elevilor formându-le capacități, deprinderi și competențe care să-i ajute să-și descopere menirea socială.

Ne propunem să oferim elevului încrederea în forțele proprii, împlinindu-i dorința de a se simți înțeles, competent, integrat în societate și independent.

Cu înțelegere și aplecare, dascălii școlii noastre au reușit să depășească barierele comunicării cu elevii, devenind întâi de toate „prietenul” fiecărui elev. Cu profesionalism și consecvență, îi stimulează pe elevi pe durata procesului educațional, asigurând un climat pozitiv și încurajând implicarea lor în propria dezvoltare.

Noi toți venim în sprijinul fiecarui elev făcându-l să se simtă apreciat, competent și autonom. Prin activitățile extrașcolare desfășurate în unitatea nostră, elevii iși dezvoltă abilitățile de comunicare, îmbogățindu-și cunoștințele, învață să aprecieze valorile culturale, binele și frumosul. Școala noastră pune accent pe diversificarea activităților educative și extrașcolare ce răspund nevoilor de dezvoltare personală a copiilor, și dorinței lor de a se putea exprima liber.

Prin activitățile desfașurate de școală se urmăreste ca fiecare copil să-și dezvolte personalitatea și talentul, voința de autodepășire, să gândească independent, dar mai presus, se dorește înfiriparea dorinței de a fi cel mai bun. Școala încurajează competiția și performanța, promovând valori ca : motivare, responsabilitate, perseverență, respect, autodisciplină.

Ne dedicăm eforturile pentru a sădi în sufletul elevilor pasiunea pentru învățare, pentru a dezvolta abilitățile și cunoștințele care vor permite acestora o formare armonioasă pentru integrarea lor în societate.Meritul școlii noastre este acela că oferă șanse egale tuturor elevilor, asigurând un învățamânt performant în vederea creșterii șanselor tinerilor în viitor, de reușită socială și profesională.

Diplome și certificate