Despre noi...

1985 este anul în care, într-o toamnă blândă, se înfiinţează o scoală nouă în Bucureşti. Situată în cartierul Rahova, construcţia prinde repede viaţă prin prezenţa a sute de copii şi zeci de cadre didactice.

Şcoala Generală Nr.280 pe atunci, devenită ulterior Şcoala cu clasele I -VIII Nr.280 „Mihail Sebastian”, cunoscută în prezent ca Şcoala Gimnazială Nr.280, a evoluat permanent, înscriindu-se, încă din primii săi ani, între şcolile cele mai căutate şi respectate din Bucureşti.

Obiectivul tuturor, personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevi ai şcolii, a fost permanent acelaşi: performanţă, respect, muncă în echipă, originalitate, cu alte cuvinte “Excelenţă în educaţie”. Dovadă sunt rezultatele remarcabile ale absolvenţilor şcolii noastre la finalul gimnaziului, admiterea celor mai mulţi dintre ei în colegii şi licee de prestigiu din Bucureşti, precum şi devenirea lor ulterioară, mulţi performând cu succes în medicină, ştiinţă, artă şi în alte domenii, atât în ţară, cât şi în afara ei.

Performanţele deosebite obţinute la olimpiade şi la alte concursuri şcolare reprezintă o altă carte de vizită a şcolii. În scurta sa istorie, mulţi dintre elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 280 s-au remarcat la nivel naţional prin premii obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare.

Iscusinţa şi devotamentul cadrelor didactice, implicarea şi munca susţinută a elevilor au condus deseori la rezultate de excepţie. Oferta cursurilor opţionale reprezintă încă un motiv cu care ne mândrim. Realizate în urma consultării dorinţelor elevilor şi cu sprijinul unor cadre didactice performante şi dedicate, cursurile opţionale vin în întâmpinarea dorinţelor de dezvoltare a elevilor în foarte multe domenii.

De-a lungul anilor, şcoala a fost partener direct implicat în derularea multor proiecte extracurriculare: educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie multiculturală, educaţie pentru voluntariat, educaţie artistică, educaţie antreprenorială. Totodată, Şcoala Gimnazială Nr. 280 a iniţiat şi derulat parteneriate internaţionale şi naţionale cu unităţi de învăţământ, precum şi cu organizaţii şi organisme interesate de formarea şi dezvoltarea tinerilor elevi.

In prezent, Şcoala Gimnazială Nr. 280, funcţionează cu un efectiv de 1680 elevi, organizaţi în 57 colective, 34 de clase primare şi 23 clase gimnaziale.

Un număr de 87 cadre didactice calificate asigură derularea unei activităţi performante. Este o preocupare permanentă a noastră, a tuturor, aceea de a modela şi de a dezvolta minţi şi caractere, astfel încât să înnobilăm suflete cu tot ceea ce este minunat în fiinţa umană.